Ansvarsfraskrivelse

TOVGAARD & RAAHEDE ApS. og dets ansatte kan ikke (hverken direkte eller indirekte) drages til ansvar for rigtigheden af indlagte oplysninger, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Der gøres opmærksom på, at TOVGAARD & RAAHEDE og dets medarbejdere kan have aktier i selskaber, som omtales. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab.