Kursus: Udnyt Uge- og Månedsanalysen fra Dansk Aktierådgivning

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at udnytte de mange informationer i Uge- og Månedsanalysen. Ved hjælp af de to analyser er det muligt at få et godt overblik over udviklingen i de 4 nordiske aktiemarkeder. Kurset vil også give dig et godt indblik i enkle men centrale begreber, samt hvordan du kan opbygge din investeringsstrategi og portefølje. Der vil være mange små øvelser, som træner dine færdigheder.

Månedsanalysen (Long Trading)

  1. Opbygning og indhold i MarkedsDiagnosen, IndustriDiagnosen, SektorDiagnosen

Du lærer at være opmærksom på og læse trendudviklingen i de store markedsindeks.

2. 3 mulige investeringsstrategier: Aktiekraftmodellen, Sector Picking og Stock Picking

Du lærer at opbygge din investeringsstrategi

3. Regnskabsdatabasen og økonomiske nøgletal

Du lærer at stille og besvare 3 grundlæggende spørgsmål til enhver aktie: 1. Trenden (op eller ned)? 2. Kvaliteten (høj eller lav)? 3. Prisen (billig eller dyr)? Du øver dig i at finde branchevindere blandt sammenlignelige aktier.

Ugeanalysen (Swing Trading)

4. Analyseperiodens indstilling og den kortsigtede trendudvikling.

Du lærer at læse den kortsigtede trendudvikling samt købs- og salgssignalerne.

5. Valutaforhold

Du lærer om valutaudviklingen i USD, EURO, SEK og NOK

6. Markedsindeks, Industri-Indeks, sektor og aktie

Du lærer at finde (de) bedste markeds-indeks, bedste industri-indeks, sektorer og aktier.

7. Portefølje og handelsordrer (risikostyring)

Du lærer at opbygge din portefølje og fastlægge en købsordre samt to salgsordrer ved henholdsvis fald (Stop Loss) og stigning (Take Profit) forud for enhver handel.

Kurset varer 3 timer og afvikles både i Odense og Ballerup

Holdstørrelse max. 10.

Pris: 595,- kr. (inklusive moms)

Kurset forudsætter ikke, at du anvender analyseprogrammet Vikingen og Trendkanal9 modellen.

Yderligere oplysninger og tilmelding